Абонаментно поддържане

Абонаментно поддържане

За всички услуги, които предлагаме може да се абонирате с месечна такса. По договаряне - определяме честота на посещение и вида работа. За Ваша сигурност, ако желаете подписваме договор, с който гарантираме, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени в срок и с добро качество.

Коментари


Невалидно

Невалиден